Kampanj för större inflytande

10 februari 1997

STOCKHOLM. De anställda borde få ett större inflytande över verksamheten. Det kravet har de fackliga organisationerna inom landstinget ställt en längre tid och nu kanske det får resultat. Landstingsfullmäktige beslutade nämligen i december att det ska tas ”kraftfulla insatser för att öka de anställdas engagemang och inflytande”. En rapport om vad som skett ska lämnas till landstingsstyrelsen i juni.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida