Kampanj ska locka danska ungdomar till sjuksköterkeyrket

12 april 1999

Bli sjuksköterska! Den uppmaningen riktar den danska sjuksköterskeföreningen, Dansk Sygeplejeråd, till landets ungdomar i en riksomfattande kampanj under våren. Målet är att få fler unga att söka sig till sjuksköterskeutbildningarna. De sökande dit har på senare år blivit allt färre, samtidigt som behovet av sjuksköterskor ökar.

– Ungdomarna av i dag vet inte vad det är att vara sjuksköterska, säger Dansk Sygeplejeråds ordförande Jette Søe, som hoppas att en seriös kampanj ska förbättra yrkets rykte och ge de unga en bättre insikt om yrkets många kvaliteter och möjligheter.

Arbetsgivarorganisationerna hjälper till att sprida kampanjmaterialet till målgruppen: gymnasieelever och äldre ungdomar upp till 25 års ålder.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida