Coronaviruset

”Känns som att vårt arbete är mindre värt”

”Känns som att vårt arbete är mindre värt”
Dialyspersonal på Östra sjukhuset med skyddsutrustning för att kunna arbeta med covidpatienter. Foto: Privat

Många är besvikna på gränsdragningen för coronabonusen i Västra Götaland. På dialysavdelningen på Sahlgrenska Östra sjukhuset har arbetsglädjen försvunnit, tycker sjuksköterskan Jonna Blomborg.

– I början var det utmattande och spännande, men man levde på hoppet. Nu är man bara arg, trött och besviken. Och man har tappat tron på SU som arbetsgivare. Inte ens nu kan de ge tillbaka lite, säger dialyssjuksköterskan Jonna Blomborg.

Hon är en av alla som har reagerat på bonussystemet för vårdpersonal som jobbat med covidpatienter under våren i Västra Götaland, som Vårdfokus skrivit om tidigare.

Bara de som arbetat i skyddsutrustning på avdelningar med enbart covid-smittsamma patienter får coronabonusen som regionen beslutade om i våras. Enligt en lista på intranätet över vilka som får ersättningen eller inte på SU, ser det ut som att knappt en tredjedel av de anställda får coronabonus för våren och försommaren.

Många pass i skyddsutrustnin

Dialysavdelningen hör till de som inte har fått del av pengarna. Trots att de jobbar många pass i skyddsutrustning, ibland ensamma, i ett särskilt covidrum för sina smittade dialyspatienter.

Jonna Blomborg, dialyssjuksköterska Sahlgrenska Östra sjukhuset.
Arbetet i skyddskläder och ansiktsmask lämnar spår i dialyssjuksköterskan Jonna Blomborgs ansikte. Foto: Privat

– Man känner att vårt arbete är mindre värt. Och när man jobbar så mycket som vi gjort, och är i sin yrkesroll hela tiden, då påverkar värderingen av mig som yrkesperson hur jag värdesätter mig som människa, säger Jonna Blomborg.

Infektionsavdelningen har fått ersättning, men inte heller de har enbart covid-patienter. Utöver dem har de till exempel hand om dialyspatienter med infektioner, oavsett om de har covid-19 eller inte. Antingen kommer dialyssköterskorna dit och dialyserar dem, eller så kommer patienterna till dialysavdelningen.

– Så där håller inte HR:s resonemang. Även om de majoriteten av tiden har covidpatienter så håller inte resonemanget, säger Jonna Blomborg.

Problematisk gränsdragning

Hon håller med Vårdförbundets ordförande i Västra Götaland Anne Karin Höglund om att det hade varit bättre att ge något till alla i stället för att dra en gräns. Jonna Blomborg tycker också att systemet med 500 kronor per pass är onödigt komplicerat.

– Gränsdragningen ger väldigt fel signaler, eftersom vi redan från början är en underbetald yrkesgrupp. Hade vi varit en rimligt betald yrkesgrupp så hade det här inte behövts. Man får ofta höra att man blir inte lyckligare av en högre lön. Men det sunda förnuftet säger mig att det blir man visst det.

Coronabonus i Västra Götaland

25 maj 2020 beslutade regionstyrelsen i Västra Götaland om en extra ersättning till ”medarbetare som tjänstgör eller tjänstgjort på enheter som behandlar inneliggande smittsamma covid-19-patienter, där det krävs att medarbetaren bär skyddsutrustning”.

Ersättningen ligger på 500 kronor per sådant arbetspass under perioden 1 april - 30 juni 2020.

Då beläggningen var som högst i våras uppskattades antalet pass till omkring 1100 per dygn i hela Västra Götalandsregionen. Kostnaden för ett sådan dygn skulle därmed bli 550 000 kronor.

Kostnaden för perioden beräknades bli ungefär 74 miljoner kronor. Det skulle täcka 134,5 dygn med lika många pass som då beläggningen var som högst. April-juni är 91 dygn.

Regionen har 45 000 anställda. Om alla anställda skulle dela på pengarna skulle det bli 1 644 kronor per person.

Källa: Protokoll och tjänsteutlåtande från Regionstyrelsen Västra Götaland 2020-05-25 samt 2020-05-26.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida