Kaos på sjuksköterskeutbildning
i Norrköping

Kaos på sjuksköterskeutbildning
i Norrköping

Kaos på sjuksköterskeutbildning
i Norrköping

4 augusti 2006

Sjuksköterskeutbildningen i Norrköping är en arbetsplats med problem. Det slås fast i en konsultrapport som universitetsledningen i Linköping har beställt.

I rapporten konstateras att bakom problemen ligger en krock mellan två kulturer; den gamla vårdskoletraditionen och den nya akademiska traditionen. Enligt prefekten Mats Arwidson på institutionen för samhälls- och välfärdsstudier har alla inblandade accepterat den beskrivning som finns i konsultrapporten, som också innehåller råd om hur man ska komma till rätta med problemen.

Enligt Mats Arwidson har studenterna inte drabbats av kaoset.

Vårdförbundets studerandeombudsman Anna Hyltmark håller indirekt med:

– Vi har inte fått några signaler om oro bland studenterna. Eftersom vi var där så sent som i höstas borde det ha nått oss, säger hon.

Sjuksköterskeutbildningen i Norrköping är en arbetsplats med problem. Det slås fast i en konsultrapport som universitetsledningen i Linköping har beställt.

I rapporten konstateras att bakom problemen ligger en krock mellan två kulturer; den gamla vårdskoletraditionen och den nya akademiska traditionen. Enligt prefekten Mats Arwidson på institutionen för samhälls- och välfärdsstudier har alla inblandade accepterat den beskrivning som finns i konsultrapporten, som också innehåller råd om hur man ska komma till rätta med problemen.

Enligt Mats Arwidson har studenterna inte drabbats av kaoset.

Vårdförbundets studerandeombudsman Anna Hyltmark håller indirekt med:

– Vi har inte fått några signaler om oro bland studenterna. Eftersom vi var där så sent som i höstas borde det ha nått oss, säger hon.

Sjuksköterskeutbildningen i Norrköping är en arbetsplats med problem. Det slås fast i en konsultrapport som universitetsledningen i Linköping har beställt.

I rapporten konstateras att bakom problemen ligger en krock mellan två kulturer; den gamla vårdskoletraditionen och den nya akademiska traditionen. Enligt prefekten Mats Arwidson på institutionen för samhälls- och välfärdsstudier har alla inblandade accepterat den beskrivning som finns i konsultrapporten, som också innehåller råd om hur man ska komma till rätta med problemen.

Enligt Mats Arwidson har studenterna inte drabbats av kaoset.

Vårdförbundets studerandeombudsman Anna Hyltmark håller indirekt med:

– Vi har inte fått några signaler om oro bland studenterna. Eftersom vi var där så sent som i höstas borde det ha nått oss, säger hon.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida