Kärlsjukdomar

6 april 1998

Författare David Bergqvist, Sadettin Karacagil.
Titel Kärlsjukdomar – utredning, bedömning och kirurgiska åtgärder.
191 sidor.
Förlag Studentlitteratur 1998.
Cirkapris 360 kronor.
ISBN 91-44-00156-8.

Detta är en lärobok om arteriella kärlsjukdomar för läkare, sjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Den är en praktisk vägledning vid utredning av patienter med bland annat arterioskleros, aneurysm, embolism och inflammatoriska kärlsjukdomar. Patienter med dessa sjukdomar behandlas som regel på kirurgiska avdelningar. Men eftersom patientgruppen är stor blir det ofta aktuellt, också för andra specialiteter, att ta ställning till kärlkirurgiska problem – inte minst för vårdpersonal i primärvården.

Boken är uppdelad i fyra huvudavsnitt: I första delen behandlas anamnes och status. Del två går igenom symtom och tecken på olika sjukdomstillstånd. Del tre har rubriken: Differentialdiagnostik och schematisk utredningsgång. Del fyra behandlar organisatoriska förutsättningar för kärlkirurgin i Sverige.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida