KAROLINSKA: Bestämd slant för ökat kunnande

5 november 2001

Verksamhetschefen på hematologicentrum vid Karolinska sjukhuset i Solna vill införa ett annorlunda lönesystem liknande en generell lönetrappa. Systemet innehåller fem så kallade boxar med en viss lönespännvidd. Boxarna är uppbyggda utifrån antalet tjänsteår. Box ett gäller 0–2 år (17 000–18 500 kronor), box fem över tio år (20  000–25 000 kronor).

Inom varje box har man värderat bland annat utbildning, erfarenhet och ansvar. I box ett blir det bland annat 375 kronor extra för den som har undersköterskeerfarenhet och 150 kronor om man har gått en utbildning i hematologi på fem poäng. I box fem värderas till exempel 1–5 års arbete inom hematologi till
500 kronor, 6–10 år 1 000 kronor och 20 års annan erfarenhet till 500 kronor.

Om systemet ska införas är oklart. Någon förhandling har inte genomförts med Vårdförbundet.

– Vi är kritiska på flera punkter. För det första innebär systemet att man aldrig kan tjäna mer än 25 000 kronor. För det andra strider det mot det centrala avtalets skrivningar om individuella löner. Vi är inte heller överens om att det i varje box finns en lägst- och en högstgräns för lönen, säger Lisa Runeqvist, Vårdförbundets ordförande på Karolinska sjukhuset.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida