Fackligt

Karolinska kraftsamlar för coronavård – nu hotas ledigheter

Karolinska kraftsamlar för coronavård – nu hotas ledigheter
Karolinska universitetssjukhuset ökar antalet iva-platser genom att fördela om bland annat anestesisjuksköterskor.

Redan idag startade snabbutbildningar av anestesisjuksköterskor för att kunna öppna fler iva-platser. Samtidigt kan semestrar, komptid, utbildning och forskning frysa inne.

Karolinska universitetssjukhuset kraftsamlar alla resurser inför den befarade ökningen av patienter med behov av intensivvård.

–  Vi har från fackligt håll riktat kritik mot ledningen att krisorganisationen gått för långsamt. Sedan har vi krävt att få delta i riskbedömningar av beslut. Nu är det i full gång och vi är kallade till en rad riskbedömningar vilket är bra, säger Mira Nyberg, fackligt förtroendevald samordnare för Vårdförbundet på Karolinska i Huddinge.

Sjukhuset befarar och planerar för en kraftig ökning av patienter till helgen.

– Man tror att det kommer att bli tufft, även om det inte är peaken. Det är en extrem press på personalen inom akutsjukvård och iva att jobba nu, säger hon.

.

I går fick personalen på anestesi, operation och intensivvård i Huddinge ett mail om att de måste vara i klinisk tjänst fram till första juni.

Det är ledningen för området som vill dra in semestrar, jourkomp-, forskning- och administrativ tid för personalen för att de behövs i vården.

Enligt Mira Nyberg är det inte klart än, trots beskedet i mailet.

– Jag vet inte hur det kommer att bli. Det är oklart än om den frågan är förankrad uppåt. Vi ska ha samråd om de här sakerna, säger hon.

Alla planerade operationer har ställts in i på Karolinska i Huddinge, utom de absolut nödvändiga, som påverkar en patients överlevnad. Det görs för att frigöra intensivvårdsplatser och gäller tills vidare.

Karolinska ökar nu dag för dag utifrån en plan antalet iva-platser och behöver kunna bemanna dem. För att det ska gå att lösa snabbutbildas från och med idag, torsdag, anestesisjuksköterskor för att istället arbeta inom intensivvården. Även undersköterskor och läkare ingår i snabbutbildningen. 

På frågan om Vårdförbundet vet om många som blivit tillfrågade att arbeta övertid svarar hon:

– Om vi ska vara krassa så är ser det ut så vanligtvis också. Det finns hela tiden luckor att bemanna, även innan coronasituationen. Det märks nu vilka yrkesgrupper som är livsviktiga, inte bara sjuksköterskor, pressen är enorm även på röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker, som gör undersökningar och analyserar prover.

Jourberedskap dygnet runt

Hon hoppas att coronakrisen ska leda till att Vårdförbundets grupper på Karolinska värderas högre.

Ledningsgruppen för den perioperativa vården på Huddinge är i stabsorganisation, med dagliga möten och jourberedskap dygnet runt. Medarbetarna informeras med dagliga mail.

Under onsdagen vårdades sex patienter med covid-19 på Karolinskas intensivvård i Huddinge. Platserna utökas nu till 8 platser för patienter med covid-19 och 8 platser för allmän intensivvård.

Post-op blir iva-platser

På måndag ökar Huddinge till 11 iva-platser för patienter med covid-19.

I Solna är första steget att börja utnyttja alla befintliga iva-platser, och nästa steg att göra om post-op-avdelningen till iva-platser. Även där snabbutbildas anestesisjuksköterskor och postop-sjuksköterskor från idag med en orienterande kurs om ventilatorbehandling.

De är frigjorda från sina vanliga arbetsuppgifter då operationsverksamheten i Solna har dragits ned till hälften.

Samtidigt har Karolinska problem med att många i personalen är förkylda och hemma enligt de nya riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten.

Vårdfokus har sökt arbetsledningen för Perioperativ medicin och intensivvård på Karolinska i Huddinge och Solna.

Stöttande ord

Överläkare Janis Gotsis, en av sektionscheferna i Huddinge, avslutar gårdagens informationsmail med några stöttande ord till personalen:

”Vi har full förståelse och stor respekt för att denna tid är turbulent och att  många känner oro, kanske för egen del, för nära och kära och vill uppmana alla att kontakta sin chef och ställa frågor och diskutera vid behov. Vi står alla inför en prövande tid och vi behöver behandla varandra vänligt och varsamt och alla behöver bidra och hjälpa till för att vi skall bibehålla uthållighet och räcka till över tid”.

Nej till semester

I torsdags eftermiddag fick personal på Södersjukhuset även de en kort information om att bland annat semester, flex- och kompledighet inte kommer att beviljas. Beviljad semester kan komma att dras in om särskilda skäl uppstår.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida