Karriär viktigt även för kvinnor

5 augusti 2005

Nyutbildade sjuksköterskor lägger större vikt vid sociala relationer och »att göra gott« än vad nyutbildade högskoleingenjörer gör. Men efter fem år i arbetslivet spelar karriär och materiella förmåner lika stor roll för kvinnorna inom sjukvården som för de manliga ingenjörerna. Det visar en studie av forskaren Tom Hagström vid Arbetslivsinstitutet. Rapporten Arbetsvärderingars stabilitet och föränderlighet i ett genusperspektiv finns på www.arbetslivsinstitutet.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida