Kärvare arbetsmarknad i Storbritannien

3 februari 2006

Arbetslöshet hotar sjuksköterskorna i Storbritannien – åtminstone på kort sikt. Det uppger Vårdfackets kollega, Nursing Standard. Nyutexaminerade sjuksköterskor har svårt att få jobb. Det gör det förstås svårare för utländska, till exempel svenska, sjuksköterskor att få jobb i England.

– Man kan säga att regeringens satsning på att utbilda fler sjuksköterskor lett till att det nu är balans mellan nyutexaminerade sjuksköterskor och dem som går i pension eller slutar av annan anledning, säger Graham Scott på Nursing Standard.

Och när sjukvårdshuvudmännen nu har ekonomiska bekymmer har man dessutom infört anställningsstopp och stopp för inhyrda sjuksköterskor.

Fortfarande registreras många utländska sjuksköterskor i Storbritannien, men trenden är att de blir färre. Det gäller framför allt sjuksköterskor från Europa. Det bekräftas av Kofi Kramo på sjuksköterske- och barnmorskerådet (nmc).

Men även om marknaden för svenska sjuksköterskor är sämre just nu blir den bättre på sikt. rcn, den brittiska sjuksköterskeorganisationen, varnar för en ny brist när alla 40-talister går i pension under åren framöver.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida