»Katastrofalt att ställa in kurs till företagssköterska«

Regeringen säger sig vilja satsa på företagshälsovården och planerar en stor utredning om dess framtid. Samtidigt minskas antalet utbildningsplatser till företagssköterska. Inkonsekvent och beklämmande, anser föreningen Svensk företagshälsovård.

3 september 2001

Lars Bohlin, verkställande direktör för föreningen Svensk företagshälsovård, är upprörd över hur mycket politiker pratar om vad som måste göras för att förhindra utslagningen i arbetslivet och hur lite som sedan görs. »Alla tycker en massa men ingen gör något«, säger han. Under flera års tid har föreningen för Svensk företagshälsovård i remissvar till regeringen skrivit om den tickande ohälsobomben. Politikers förvåning över den höga sjukfrånvaron har han svårt att förstå.

– Det är beklämmande att höra dem uttrycka sig som om de inte hade en aning om vad som skulle följa på de stora nedskärningar de beslutade om i början av 90-talet. Och det är förvånansvärt hur de har förnekat fakta som de fått både från forskare och företagshälsovårdens personal, säger Lars Bohlin.

Lika förvånansvärt anser han det vara att en satsning på företagshälsovården aviseras från näringsdepartementet samtidigt som beslut tas om neddragningar av utbildningen av företagssköterskor.

»En katastrof«
I år kommer ingen utbildning till företagssköterska att komma i gång. Vartannat år har en tvåårig kurs till företagssköterska (på halvfart) startat i Lund, vartannat år i Stockholm. I år var det Lunds tur, men kursen blev inställd. Tidigast nästa höst startar alltså en kurs. »Katastrof«, anser Lars Bohlin. Föreningen Svensk företagshälsovård försöker nu få kursstarten tidigarelagd till januari 2002. 

– Med tanke på kårens höga medelålder behöver 40 till 50 företagssköterskor utbildas varje år, säger Ninna Löfveberg, styrelseledamot i företagssköterskornas riksförening, som oroar sig för att företagssköterskornas kunskap om sambandet mellan arbetsliv och hälsa håller på att gå förlorad.

– Vi ser en tendens till att arbetsgivare anställer sjuksköterskor som inte är vidareutbildade.

Kartläggning
En av de utredningar som regeringen tillsatt för att ta fram åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö presenterade under våren sin delrapport. I den föreslås bland annat en satsning på företagshälsovården. Som ett resultat av det har Statskontoret fått regeringens uppdrag att kartlägga hur dagens företagshälsovård ser ut. Utredningen ska presenteras för näringsdepartementet i slutet av december.

– När det gäller utbildningen ska vi bland annat titta på om den ska ligga kvar på Arbetslivsinstitutet eller läggas på universitetsnivå, säger Bernt Emanuelsson, avdelningsdirektör på Statskontoret.

En stor enkät med frågor om hur företagshälsovården utnyttjas ska också gå ut till företag och offentliga arbetsgivare. I samarbete med föreningen Svensk företagshälsovård görs dessutom en undersökning bland alla företagshälsovårdsenheter för att ta reda på bemanning, utbildning och kompetens.

Även vidareutbildningen är viktig, påpekar Lars Bohlin:

– För att förebygga och förhindra långa sjukskrivningar behövs kunskap.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida