Katastrofhjälp

Cajsa MalmströmHur lagar man ett hjärta?

6 maj 2005

Berättelser om bup-personalens arbete med brandungdomarna i Göteborg, rapport 2:2005. 97 sidor. FoU i Väst, Göteborgsregionens kommunalförbund 2005. www.fouivast.com

isbn 91-89558-26-x

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida