KBT mot stress räddar inte hjärtat

3 november 2006

Kognitiv beteendeträning kan minska stress och trötthet hos kvinnor med hjärt-kärlsjukdom, men förbättrar inte biologiska riskmarkörer, enligt en studie i Umeå.

Deltagarna hade haft hjärtinfarkt, genomgått ballongvidgning, by-passoperation eller hade angina pectoris. Studiegruppens 77 kvinnor inbjöds att under ett år delta i 20 sessioner för att lära sig hantera sin stress. Kontrollgruppens 82 kvinnor fick konventionell behandling.

Forskarna känner inte till någon tidigare studie av psykosocial behandlingseffekt på de biokemiska indikatorerna. De anser att deras resultat går emot tanken på ett direkt orsakssamband mellan psykologiskt välbefinnande och biologiska riskindikatorer för hjärt-kärlsjukdom.

Professor Karin Schenck-Gustafsson, kardiolog vid Karolinska universitetssjukhuset, säger att det är en intressant studie, men att det är ett litet antal kvinnor och kort uppföljningstid. Hon påpekar att flera studier har visat samband mellan stress och risk för hjärt-kärlsjukdom och tillägger att andra biokemiska riskmarkörer än de som använts i denna studie kan ha betydelse.

Källa: Journal of Internal Medicine 2006;260:320-331.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida