Kemoterapi påverkar hjärnan under lång tid

1 december 2006

Att många som överlever cancer drabbas av förvirring, koncentrationsstörningar och svårigheter att göra flera saker samtidigt kan bero på att behandling med cytostatika orsakar förändringar i hjärnans metabolism och blodflöde. Förändringarna kan finnas kvar tio år efter avslutad behandling, enligt en studie gjord vid University of California i USA.

Källa: Läkartidningen 2006;11.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida