KI utreder arbete med sjukfrånvaro

6 oktober 2006

Regeringen erbjuder landstingen ekonomisk ersättning om de lyckas få ned sjukfrånvaron. Nu har Karolinska institutet i Stockholm fått i uppdrag att bland annat undersöka om pengarna får landstingen att förbättra hanteringen av sjukskrivningar. En forskningsrapport har visat att läkare behöver mer kompetens i hur länge de ska sjukskriva, vilka behandlingar som behövs och hur de ska bedöma patientens arbetsförhållanden. Nästan alla landsting har gjort handlingsplaner om hur de ska arbeta med sjukfrånvaron. Senast i augusti nästa år ska rapporten vara klar.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida