Kinesisk medicin

4 september 2000

Författare John Jouper med flera
Titel Främja hälsan med traditionell
kinesisk medicin.
152 sidor
Förlag Örebro universitet 2000
Cirkapris: 150 kronor + porto
ISBN 91-7668-235-8.

Traditionell kinesisk medicin talar om balans och harmoni i cykliska förlopp, där återhämtning bör följa på ansträngning. Det betonas också i modern stresshantering. Skolmedicinen har successivt närmat sig de så kallade komplementära metoderna. Sedan 1984 är akupunktur godkänd i Sverige som smärtlindrande metod i sjukvården. Boken handlar om hur hälsa kan främjas med hjälp av traditionell kinesisk medicin. Det vill säga genom att använda speciella förklaringsmodeller för sjukdom och behandling med anpassad kost, akupunktur, örtmedicin, qigong, tai chi och massage. Boken är en introduktion i ämnet och är skriven av nio utövare av traditionell kinesisk medicin. Flera av dem har också en traditionell vårdutbildning som sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida