Klagomål stoppar utbildning

4 april 2008

Sjuksköterskeutbildningen i Nyköping läggs ned. Till hösten 2008 kommer inga nya studenter att antas. Anledningen är att Högskoleverket har kritiserat utbildningen för att lärarnas akademiska nivå är för låg. Dessutom har studenterna haft för lite inflytande över utbildningen, menar verket. De studenter som redan går på utbildningen i Ny-öping får gå kvar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida