Klara besked om väntetider

28 februari 2003

Landstinget i Dalarna ska inrätta ett väntetidskansli för att ge invånarna bättre information och service. Där ska man få  korrekt och samstämmig information om bland annat behandlingsalternativ och väntetider. Kansliet ska bemannas av två erfarna sjuksköterskor som ska förses med tillräcklig information av kontaktpersoner från varje berörd verksamhet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida