Klimatfrågan

3 augusti 2007

Mikael Persson, Bodil Sjöström och Per Johnsson
Klimatsmart – din guide till en miljövändligare vardag
160 sidor. Alfabeta förlag  2007. www.alfabeta.se
ISBN 97-8915-010-8569

I Sverige bidrar varje person med nästan sex ton kol-
dioxid varje år. Det är upp till var och en att ta sitt globala ansvar och värna om vår jord. Varje individ kan göra sitt för att inte tära på naturens resurser i onödan. Det är författarnas mening, och här får man tips i massor om hur man kan hjälpa till att leva miljövänligare utan att för den delen behöva avstå från vare sig resor eller bekvämligheter. Det gäller bara att planera lite bättre och vara just »klimatsmart«

Boken tar upp allt ifrån bergvärmens för- och nackdelar till hur man källsorterar sopor rätt och hur man golfar miljövänligt på de rätta banorna. Det behöver vare sig vara svårt eller tråkigt att vara miljömedveten. Författarna menar till och med att har man väl börjat tänka på miljöval kan man inte sluta. Det låter väl underbart om det till och med kan bli till ett nöje att värna om vår hårt ansatta glob. Då blir vi alla vinnare på kuppen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida