Kliniken får yrkesetiskt råd

2 november 1998

KALMAR. Basenheten för iva-anestesi-operation
i Kalmar har bestämt att ett yrkesetiskt råd ska bildas på kliniken. Beslutet kom efter enträget arbete av Vårdförbundets företrädare Birgitta Semark. En policy för de yrkesetiska frågorna ska formuleras och det är sagt att den ska hållas levande hela tiden i verksamheten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida