Klinisk fysiologi

5 februari 2001

Författare Göran Granerus (red)
Titel Njurarna och övre urinvägarna. Metoder använda inom klinisk fysiologi för diagnostik och funktionsvärdering.
261 sidor
Förlag Studentlitteratur 2000
Cirkapris 430 kronor
ISBN 91-44-00962-3

Boken beskriver i detalj de metoder som är aktuella för diagnostik och funktionsbedömning av njurarna och övre urinvägarna. Den ingår i Svensk förening för klinisk fysiologis skriftserie. De viktigaste kliniska frågeställningarna ligger till grund för bokens kapitel. Medicinsk bakgrund, fysiologi och patofysiologi finns med i varje kapitel och ett kapitel handlar om metodernas anpassning till barn.

Boken vänder sig främst till läkare inom klinisk fysiologi och innehållet motsvarar kraven för specialistutbildningen. Redaktören hoppas också att den kan vara värdefull för biomedicinska analytiker och andra yrkesverksamma inom området.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida