Klinisk mikrobiologi

9 februari 1998

Författare  Elsy Ericson, Thomas Ericson.
Titel Klinisk mikrobiologi
– infektioner, immunologi, sjukvårdshygien.
316 sidor.
Förlag Liber 1997,
Cirkapris: 495 kronor
ISBN 91-47-04862-X.

Denna lärobok i mikrobiologi och infektioner utgår från sjuksköterskornas ansvarsområde. Innehållet är anpassat till studenter vid vårdhögskolans sjuksköterskeprogram. Bokens huvudområden är: mikroorganismer och makroorganismer som kan förorsaka infektion, infektionssjukdomar, immunologi och sjukvårdshygien.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida