Kliniska adjunkter anställs

4 september 2000

DALARNA. Tillsammans med högskolan i Falun ska landstinget i Dalarna anställa åtta kliniska adjunkter för att få en bättre och effektivare praktik för de studerande på högskolan. De åtta ska arbeta halva tiden på högskolan och halva tiden ute i verksamheten. Kostnaderna delas mellan högskolan och landstinget.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida