Kliniskt ledarskap och utbildning viktiga frågor för PCN framöver

16 juni 1997

PCN, Standing Committee of Nurses of EU, har funnits sedan 1971. Vårdförbundet SHSTF representeras i PCNs styrelse av sin vice ordförande Britta Unneby. På organisationens vårmöte i april sammanfattade PCN vad man ska arbeta med framöver:

* Kliniskt ledarskap. PCN kan tänka sig att delta i ett utbyte av erfarenheter av de projekt som pågår i de olika medlemsorganisationerna, liksom i det arbete som pågår inom ramen för ICNs verksamhet.
* Europeisk forskning om omvårdnadens effektivitet. WENR, den europeiska organisationen för omvårdnadsforskning, vill diskutera ett forskningsprogram med PCN.
* Datainsamling när det gäller den omvårdnad sjuksköterskor ger. Det belgiska system för datainsamling som presenterades på hälso- och sjukvårdsstämman kommer att diskuteras. Man kommer också att diskutera PCNs roll när det gäller utvecklingen inom vårdinformatikens område.
* Välfärd och arbetsmarknadspolitik. PCN funderar på att upprätta ett nätverk av intresserade personer för informationsutbyte. Bland annat tänker man sig att samråda med EPSU, den europeiska fackliga samorganisationens (EFS) branschkommitté för offentliganställda. för att se hur man arbetar med dessa frågor där.
* Samarbete med specialistsjuksköterskornas olika organisationer.
Sjuksköterskeutbildningen. Detta har alltid varit en viktig fråga för PCN. De förändringar som är på gång gör den i högsta grad aktuell att diskutera under hösten, bland annat med specialistsjuksköterskornas organisationer.

Vid sidan av PCN finns det en rad samarbetsorganisationer i Europa för sjuksköterskor eller grupper av sjuksköterskor. Tre av dem kan sägas ha mer övergripande ämnesområden. Det gäller:

* WENR (Workgroup of European Nurse Researchers). Det är en sammanslutning av omvårdnadsforskare (organisationen hade relativt nyligen sin kongress i Stockholm).
* EuroQuan, som är en organisation för att diskutera olika kvalitetsfrågor inom hälso- och sjukvården.
* Acendio, som arbetar med olika frågor med klassifikation av sjuksköterskornas praktiska arbete.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida