Kliniskt utvecklingsår för nyutbildade blir obligatoriskt i Uppsala

Kliniskt utvecklingsår för nyutbildade blir obligatoriskt i Uppsala
Från september i år blir det obligatoriskt för nyexaminerade sjuksköterskor som anställs på Akademiska sjukhuset i Uppsala att delta i ett kliniskt utvecklingsår. Foto: Johan Wahlgren/Akademiska sjukhuset

Jättebra, tycker Vårdförbundet som länge drivit frågan om bättre introduktion för nya sjuksköterskor.

18 augusti 2015

– Tanken är att nyutbildade ska orka ta steget från utbildningen till specialistvård. Landstinget vill fånga upp de nya sjuksköterskorna så att de stannar kvar. I dag är det många som bara jobbar ett år. Sedan slutar de eftersom de tycker att arbetet är för tufft, säger Madeleine Grenå, vice ordförande i Vårdförbundets lokalavdelning i Uppsala.

Vårdförbundet representerat

När landstinget presenterade sin idé om att införa ett obligatoriskt utvecklingsår blev Vårdförbundet inbjudet att delta i den styrgrupp som utarbetat upplägget. Madeleine Grenå har därför suttit med hela tiden. Även fokusgrupper med sjuksköterskor, chefer och handledare har fått säga sitt.

Resultatet har blivit att det från och med september i år blir obligatoriskt med ett kliniskt utvecklingsår för alla nyexaminerade sjuksköterskor som redan arbetar eller anställs på Akademiska sjukhuset i Uppsala eller lasarett i Enköping.

Utvecklingsåret är ett komplement till sjukhusens befintliga introduktionsprogram och innebär att de nyfärdiga sjuksköterskorna fram till juni nästa år regelbundet får ta del av föreläsningar och diskussioner med erfarna sjuksköterskor.

Många praktiska övningar

Beroende på var de nyanställda arbetar kommer de regelbundet få öva olika praktiska moment tillsammans med en erfaren instruktör. Det kan handla om allt från att sätta en ventrikelsond på en vuxen till att sätta en perifer venkateter på ett barn eller att suga en intuberad eller trakeotomerad patient.

– Det som är bra är att det är obligatoriskt. Det garanterar att sjuksköterskorna verkligen får gå det kliniska utvecklingsåret. De kan alltså inte hindras från avdelningen där de arbetar. Skulle det vara frivilligt hade risken varit att cheferna inte hade släppt dem från avdelningen, exempelvis när luckor uppstår i schemat, säger Madeleine Grenå.

Någon höjd lön efter att året är genomfört utlovas dock inte, vilket är fallet på exempelvis Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, som i mars i år införde ett så kallat kliniskt basår för nyexaminerade sjuksköterskor.

Blivit allt vanligare

Förutom Sahlgrenska har flera andra sjukhus eller landsting infört liknande modeller, exempelvis Universitetsjukhuset i Örebro, sjukhusen i Karlskoga och Lindesberg, Region Gotland och Västernorrland. Även Karolinska institutet i Stockholm håller på att ta fram ett längre introduktionsprogram för nyanställda sjuksköterskor. Nyligen beslutade Höglandssjukhuset i Eksjö att förlänga nya sjuksköterskors praktik till tio veckor.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida