Klockan tickar, alliansen!

Klockan tickar, alliansen!

Ledare. Det är hög tid för alliansen att infria vallöftet om betald specialistutbildning om det ska hinnas med inom mandatperioden.

Statistiska centralbyråns arbetskraftsbarometer för 2011 visar återigen att det råder en stor brist på specialistsjuksköterskor inom anestesi-, intensiv- och operationssjukvård. Det är mycket allvarligt eftersom det innebär risker för patientsäkerheten.

Andelen specialistutbildade sjuksköterskor i den svenska vården minskar. Inom de områden där det inte är reglerat att ett visst antal anställda ska ha specialistkunskap är andelen nu skrämmande låg. Det kan tyckas tjatigt att säga det igen, men bristen på specialistutbildade sjuksköterskor beror på de usla villkoren som råder. Det borde vara lika självklart för sjuksköterskor som det är för läkare att det finns tydliga karriärvägar för den som väljer att specialistutbilda sig, med en rejäl löneutveckling som följd.

Det borde också vara självklart, precis som det är för läkare, att specialistutbildningen sker inom ramen för en anställning och att sjuksköterskan får betalt av sin arbetsgivare under tiden för utbildningen.

För mig är det helt obegripligt att de ledande politikerna kan fortsätta att blunda för detta allvarliga problem. Ingen vill ta på sig ansvaret. Men det är faktiskt så enkelt att om villkoren inte förbättras så kan vi glömma att tillräckligt många svenska ungdomar kommer att vilja utbilda sig inom våra yrken i framtiden. Den brist på kunskap som redan i dag innebär risker för patienterna kommer att fortsätta förvärras.

När Vårdförbundet lyfte denna fråga inför valet 2010 var alliansen snabb att haka på och ge vallöften. Alliansens arbetsgrupp för sjukvårdsfrågor har förbättring av specialistutbildade sjuksköterskors villkor som en viktig punkt i sitt sjukvårdspolitiska program. Både Kenneth Johansson (C) och Anders Andersson (KD) gav oss reella löften om att åtgärder skulle tas inom mandatperioden. Men ännu har vi inte sett någon handling, eller några skarpa förslag som kan förbättra läget, varken på kort eller på lång sikt.

Nu är det 2012. Tiden börjar rinna ut om för­-­ändringar ska hinna genomföras denna mandat-period. Om inget görs riskerar alliansen defini­tivt att tappa stöd inför nästa val. Inte bara bland besvikna sjuksköterskor, utan även bland patienter och anhöriga som upplever en allt mer osäker vård. Kom igen nu, alliansen! Visa svenska folket att ni tar bristerna inom vården på allvar och att ni är beredda att ta ansvar och se till att kunskapsbristen åtgärdas. Visa att ni står för era löften.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida