Kloning

6 april 1998

Författare Forskningsrådsnämnden.
Författare Klona skapelsens krona.Källa 49.
93 sidor.
Titel Forskningsrådsnämnden 1997.
ISBN 91-86174-87-8,
ISSN 0349-0556.

Det är ett drygt år sedan det klonade lammet Dolly föddes. Det nya och märkliga var att Dolly skapades ur en kroppscell från ett vuxet djur. Kloning innebär att man framställer grupper av celler eller organismer med identiska arvsanlag. Kloner kan uppstå naturligt hos både människor och djur när det just befruktade ägget delar på sig och blir till enäggstvillingar. I Dollys fall fördes vuxna celler från ett juver samman med en äggcell som saknade cellkärna. Ingen biologisk far finns alltså.

Sedan Dollys födsel har klonade kalvar sett dagens ljus och på sistone har man kunnat läsa i tidningarna om forskare på flera håll i världen som säger sig ha långt framskridna planer på att klona människor. Är det en önskvärd utveckling? Eller måste denna forskning stoppas därför att de etiska problemen blir övermäktiga? Frågorna är centrala i boken.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida