»Knivdådet visar hur viktig en säker vårdmiljö är«

3 november 2006

Inom den slutna psykiatrin finns en medvetenhet om riskerna med våldsamma patienter på ett helt annat sätt än inom den övriga vården. Det säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund med anledning av den tragiska händelsen vid rättspsykiatriska kliniken i Jönköping.

Den största ökningen av hot och våld har på senare år inte skett inom psykiatrin utan inom hemsjukvården och på akutmottagningarna.

– Knivdådet i Jönköping aktualiserar frågan om hur viktigt det är att vi fortsätter att jobba med att skapa en säker vårdmiljö, oavsett var den finns någonstans.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida