»Knivdådet visar hur viktig en säker vårdmiljö är«

3 november 2006

Inom den slutna psykiatrin finns en medvetenhet om riskerna med våldsamma patienter på ett helt annat sätt än inom den övriga vården. Det säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund med anledning av den tragiska händelsen vid rättspsykiatriska kliniken i Jönköping.

Den största ökningen av hot och våld har på senare år inte skett inom psykiatrin utan inom hemsjukvården och på akutmottagningarna.

– Knivdådet i Jönköping aktualiserar frågan om hur viktigt det är att vi fortsätter att jobba med att skapa en säker vårdmiljö, oavsett var den finns någonstans.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida