Röntgensjuksköterskans dag

Köerna växer när personalbrist på röntgen förvärras

Köerna växer när personalbrist på röntgen förvärras
På en del håll i landet gör bristen på röntgensjuksköterskor att MR-undersökningar senareläggs med upp emot sex månader. Arkivbild: Getty Images

Bristen på röntgensjuksköterskor blir allt mer akut i hela landet. Följden blir mer stress och övertid, dyrbar utrustning som står stilla och att patienter får vänta längre på undersökningar.

I flera år har Thomas Niklasson överskridit den lagstadgade gränsen på 200 övertidstimmar. I år var han uppe i 410 timmar redan i oktober. Han är röntgensjuksköterska på Intervention 1 vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och älskar egentligen sitt jobb. Men nu har det blivit för mycket.

− Vår övertid har skjutit i höjden på grund av att vi är underbemannade och kallas in så ofta när vi har beredskap på nätterna. Det känns fruktansvärt, jag upplever det som att vi blir utnyttjade. Sahlgrenska kan producera mycket vård med lite personal, men det är vi som får betala priset, säger Thomas Niklasson.

De skulle behöva vara fler fast anställda och fler som delar på beredskapen, men i stället slutar folk för att de inte orkar och ledningen lyckas inte rekrytera. Vårdförbundet har anmält Sahlgrenska för otillåten övertid och tidigare i höst utdömde Arbetsmiljöverket ett vite på 1,6 miljoner kronor.

Få nya legitimerade

Enligt Socialstyrelsen uppger samtliga regioner att de har brist på röntgensjuksköterskor. Samtidigt som bristen redan nu är stor i hela landet kommer det behövas än fler röntgensjuksköterskor de närmaste åren. Men antalet nya legitimationer går åt motsatt håll visar siffror som Vårdfokus tagit fram. Förra året utfärdade Socialstyrelsen 149 nya legitimationer till röntgensjuksköterskor – den lägsta siffran på tio år.

I Norrbotten växer köerna när MR-kameror och annan utrustning står stilla på grund av personalbristen. Patienter som bedöms kunna vänta kan få sina undersökningar uppskjutna upp till ett halvår.

Innehållet i det här blocket kan inte visas

Du har valt att inte acceptera cookies på vårdfokus.se, därför kan inte detta innehåll visas.

Ändra mina inställningar för cookies

Pressat i Norrköping

I Östergötland är läget allvarligt. Det saknas omkring 15 röntgensjuksköterskor på Universitetssjukhuset i Linköping och minst lika många på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Där jobbar Antonela Horvat. Hon är sektionsledare på akutröntgen och facklig förtroendevald för Vårdförbundet.

Antonela Horvat, röntgensjuksköterska
Antonela Horvat, förtroendevald och röntgensjuksköterska på Vrinnevisjukhuset. Foto: Privat

När hon pratar med Vårdfokus har hon nyligen vaknat efter att ha sovit några timmar efter ett tungt nattpass på akutröntgen. De är två röntgensjuksköterskor på natten. Mellan klockan 20 och 03 gjorde de 15 undersökningar på datortomografin. De flesta patienterna var så sjuka att de inte själva kunde gå från britsen till undersökningsbordet.

− Däremellan hade vi en massa skelettundersökningar och några ultraljud att hålla koll på. Efter klockan 3 får vi gå och lägga oss fram till passet slutar klockan 7 om det är lugnt. I natt blev vi väckta två gånger, en gång för att förtydliga en remiss och en gång för att gå upp och jobba, berättar Antonela Horvat.

Söker sig till andra arbetsgivare

De två senaste åren har 17 röntgensjuksköterskor slutat i Norrköping.

− Man försöker rekrytera konstant, problemet är att det inte finns så många att få tag i. Flera personer har flyttat över regiongränsen och börjat jobba i Sörmland där de får 5 000 kronor mer och en extra semestervecka. Lönerna är inte så mycket högre i Sörmland generellt, men man tjänar alltid på att byta jobb. Regionerna betalar inte för att få folk att stanna, säger Antonela Horvat.

Vårdförbundets uppfattning är att de skulle behöva vara 45 röntgensjuksköterskor i Norrköping. Ledningen har tidigare pratat om 35. De är bara 23 i dag, omräknat i heltidstjänster.

− Underbemanningen leder till ökad stress och trötthet. Vi har mycket övertid och bombarderas med sms om vakanta pass. Sjukfrånvaron har ökat markant, säger Antonela Horvat.

Dyr utrustning blir stående

Bristen drabbar i slutändan patienterna som får sina undersökningar uppskjutna. Det finns flera exempel på dyrbar utrustning som inte används i Östergötland på grund av att det inte finns röntgensjuksköterskor som kan bemanna maskinerna. Den mobila röntgen som gjorde att patienter kunde röntgas hemma eller på äldreboenden står stilla på grund av personalbristen.

För att kunna rekrytera och behålla kompetent personal måste yrket göras mer attraktivt, anser Antonela Horvat.

− Höj lönerna, ge oss en extra semestervecka och bättre arbetsmiljö. För oss är det också viktigt att ha möjlighet till utveckling och utbildning eftersom vi hela tiden måste vara i framkant, den tekniska utvecklingen går fort i vår värld, säger hon.

7 av 10 tycker att bemanningen är för låg

Novus har på uppdrag av Vårdförbundet gjort en undersökning bland 770 röntgensjuksköterskor som är medlemmar i förbundet. Undersökningen visar bland annat att:

  • 9 av 10 anser att arbetsbelastningen varit för hög under det senaste året.
  • 3 av 4 tycker att de var för få röntgensjuksköterskor under sommaren 2021.
  • 7 av 10 tycker att bemanningen av röntgensjuksköterskor är för låg på den egna enheten.

Källa: Vårdförbundet november 2022.

Specialistutbildning kan lyfta yrket

Vårdförbundets vice ordförande, Madelene Meramveliotaki, är själv röntgensjuksköterska och den stora bristen bekymrar henne.

− Regionerna erbjuder inte tillräckligt attraktiva villkor och därför söker sig röntgensjuksköterskor till bemanning eller privata arbetsgivare. Det är ett bristyrke och det tror jag beror på att yrket fortfarande är ganska okänt. Det har varit svårt att nå ut med att vi är ett eget yrke, en egen profession, och inte en typ av sjuksköterska, säger hon.

Hon pekar också på att det ofta saknas karriärmöjligheter.

− Vi kommer att jobba mycket med att få till en reglerad specialistutbildning, det är viktigt om man vill attrahera personer till yrket.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida