Kognitiv psykoterapi

6 november 2000

Författare Giacomo d´Elia.
Titel Kognitiv psykoterapi
Ett samarbetsprojekt med
patienten.
151 sidor
Förlag Svenska föreningen för psykisk
hälsa 2000.
Cirkapris 200 kronor
ISBN 91-88650-15-4

I den kognitiva psykoterapisituationen befinner sig terapeuten i ett samarbetsprojekt med patienten. Den kognitive terapeuten ser sig själv som patientens medresenär på en upptäcktsresa i ett inre landskap, enligt Giacomo d´Elia, som är professor i psykiatri vid universitetet i Bergen och författare till denna bok. Kognition har med tänkande, varseblivning, inlärning och minne att göra. Den kognitiva modell som Giacomo d´Elia beskriver fokuserar på individens inre föreställningsvärld med de självbilder och känslor som ingår där. Under uppväxten konstrueras självbilder och sätt att reagera på i relationerna till de personer som finns kring barnet. Terapeuten och patienten ska tillsammans undersöka och granska om föreställningarna är funktionsdugliga och bra också för den vuxne, eller om patienten behöver hjälp att förändra dysfunktionella tankar och reaktionsmönster för att må bättre känslomässigt.

Telefonnummer till förlagen
Förlaget Hagman 08-641 07 11
Kardiologkliniken Akademiska sjukhuset
018-611 44 20
SBU 08-412 32 00
Svenska föreningen för psykisk hälsa
08-34 70 65

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida