Kolla avtalen noga när du blir sjuk

Det sjuksköterskan Anna råkade ut för visar att den som har två arbetsgivare och blir sjuk bör tänka på hur man väljer att ta ut sin ersättning, säger Vårdförbundets Phoebe Åstmark-Elfving.

11 april 2005

Anna arbetade 50 procent i ett landsting och 50 procent på en privat mottagning med kollektivavtal. Så blev hon sjuk på halvtid och skulle förutom sjukersättning på 50 procent från försäkringskassan få kompletterande kollektivavtalsersättning (ags-kl). Hon valde då att arbeta sin halvtid bara på den privata mottagningen.

Men för henne blev det en ekonomisk förlust. Eftersom hon bara hade en 50-procentig tjänst i landstinget fick hon bara hälften av ersättningen från ags-kl eftersom hon hade halv sjukersättning, alltså 25 procent. Om hon i stället hade valt att behålla till exempel 25 procents arbete i landstinget och 25 procent på mottagningen skulle hon ha fått kollektivavtalsersättningar för totalt 50 procent av sin arbetstid, 25 procent från respektive arbetsgivare.

– Eftersom avtalen ser så olika ut är det viktigt att man tänker sig noga för om man hamnar i den här situationen. Den som är det minsta tveksam bör ta kontakt med Vårdförbundets lokala avdelning för att få råd, säger Phoebe Åstmark-Elfving.

Hon säger också att situationen skulle ha varit densamma om Anna arbetat i en kommun i stället för i landstinget.

Fotnot: Anna heter egentligen något annat.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida