Kolla din pension – den kan bli högre

Den som arbetar i ett landsting eller en kommun och
tidigare har haft en statlig tjänst bör be arbetsgivaren om en kontroll av pensionen. Det finns nämligen en möjlighet att den kan bli högre än vad som uppgetts hittills. Orsaken är en speciell garantiregel i pensionsavtalet pfa.

Men då krävs det att man:

  • har varit anställd i landstinget eller kommunen
    över årsskiftet 1997/98
  • har haft en pensionsgrundande statlig anställning någon gång före 1998
  • går i pension senast den sista december.

Den som uppfyller de här kriterierna kan, med stöd av intyg om den statliga tjänsten från Statens pensionsverk i Sundsvall, vända sig till arbetsgivaren och begära en alternativ beräkning av pensionen. Den ska sedan jämföras med den tidigare beräkningen.

Om den nya summan är avsevärt högre än den tidigare finns det stora möjligheter till en högre pension.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida