Kolla villkoren för jobbets datorerbjudande

Många arbetsgivare erbjuder sina anställda att hyra datorer på vad som tycks vara goda villkor, men inte alla är medvetna om att det kan sänka deras framtida pension.

5 oktober 1998

För många har en egen dator varit nästan ouppnåelig på grund av kostnaden. Till nu. Många arbetsgivare – landsting, kommuner och privata – har kommit eller kommer med erbjudanden om att de anställda ska kunna hyra en dator utan att behöva lägga ut många tusen kronor på ett bräde. I stället sker betalningen genom avdrag på lönen under ett visst antal månader. En del kombinerar hyreserbjudandet med att den anställde efter tre år får behålla datorn som sin egen.

För många är det här ett bra erbjudande och i praktiken det enda sättet att få en dator i hemmet.

Men det finns också negativa konsekvenser som den enskilde ofta inte är medveten om. Det vanligaste erbjudandet innebär betalning via bruttolöneavdrag. Arbetsgivaren drar en viss summa från bruttolönen innan avdrag görs för sjuk- och pensionsavgift och skatt. Därmed kan den anställdes sociala förmåner försämras.

Vi tänker oss biomedicinska analytikern Eva med en månadslön på 14 500. De 14 500 kronorna är normalt den summa på vilken man beräknar hennes föräldrapenning, sjukpenning, ersättning för vård av barn och semesterersättning. Den är också underlag för den framtida pensionen och, om hon skulle bli arbetslös, storleken på ersättningen från arbetslöshetskassan.

Eva bestämmer sig för att hyra en dator från arbetsgivaren. Han gör ett avdrag varje månad med 500 kronor från hennes bruttolön. Kvar blir 14 000 kronor och den summan avgör sedan nivån på alla avgifter och ersättningar.

– Det innebär att alla ersättningarna blir lägre än tidigare. Det som slår hårdast är den sänkning som gäller under en längre tid, som pensionen, ersättningen från arbetslöshetskassan och vid långtidssjukskrivning, säger Carl Falck, förbundsjurist på Vårdförbundet i Stockholm.

På ett år blir beräkningsunderlaget 6 000 kronor mindre och på tre år – den vanligaste hyrtiden – 18 000 kronor.

Fördelar finns också
Carl Falck säger dock att det inte bara finns nackdelar med bruttolöneavdrag.

– För många är det den enda möjligheten att få en dator hemma. Och eftersom bruttolönen minskar blir avgiften till barnomsorgen lägre, samtidigt som bostadsbidraget ökar.
Carl Falck råder alla som funderar på att säga ja till en hyrdator att mycket noggrant läsa det avtal som gäller.

– Den kartläggning vi gjort visar att det finns en rad olika varianter på villkor. Arbetsgivarnas sätt att informera om avtal och konsekvenser skiljer sig också åt. För den enskilde är det viktigt att ha alla konsekvenser klara innan man tar hem datorn, säger han.

Ytterligare en sak bör tas med i totalbedömningen: de 500 kronor som dras på Evas lön blir netto lägre på grund av att skatten också minskar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida