Kollegas självmord kan smitta

28 maj 2009

Att risken för att begå självmord ökar markant om någon i familjen har tagit sitt liv är känt, men nu visar forskare i Oxford och Stockholm att detsamma gäller i arbetslivet. Om en arbetskamrat har tagit sitt liv det senaste året är risken ännu större att någon kollega gör detsamma. ?

Den individuella risken att begå självmord var visserligen större när någon familjemedlem hade tagit sitt liv mot då det var en kollega som hade gjort det, men sett ur ett folkhälsoperspektiv blev risken större eftersom fler individer berördes. I studien ingick alla som levde i Stockholm någon gång på 1990-talet. ?

Av de 1,2 miljoner individerna begick 1 116 självmord.?

Källa: Social Forces, december 2008. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida