Kom och påverka oss!

Vårförbundet i Jönköping bjöd nyligen in till öppna möten för att få höra vad medlemmarna vill. Sjuksköterskorna Ewa Dalteg och Anna-Karin Andegård var två som tog chansen.

8 april 2002

Klockan är elva på förmiddagen en vanlig vardag. I en lokal på Länssjukhuset i Ryhov i Jönköping sitter elva kvinnor och en man i en stor ring. Några är företrädare i Vårdförbundet, övriga vanliga medlemmar. Alla har något gemensamt den här dagen. De deltar i den lokala avdelningens försök att genom öppna forum få fler medlemmar engagerade i avdelningens arbete.
Ewa Dalteg och Anna-Karin Andegård är sjuksköterskor på akutvårdsavdelningen på Ryhov och två av deltagarna. Ingen av dem har arbetat fackligt och de har inte någon företrädare på sin arbetsplats.

– Vi gick hit för att vi var nyfikna på vad Vårdförbundet gör och tycker att diskussionen varit bra. Avståndet mellan facket och medlemmarna är ofta för stort. Få som arbetar fackligt arbetar samtidigt i vården och tappar då kontakten med verkligheten. Vi tror att det här kan vara ett bra sätt att minska avståndet, säger de.

Stärkande diskussion
Ewa Dalteg och Anna-Karin Andegård tycker att det finns en risk när fackledningen arbetar med stora frågor som till exempel privatisering, att små frågor som är viktiga för medlemmen på golvet försvinner.

Båda känner sig stärkta av diskussionen den här förmiddagen.

– Trots att vi som sitter här finns på olika arbetsplatser, ser vi att problemen är likartade. Vi inser mer än tidigare att facket behövs och vi ska nu försöka få någon att ställa upp som företrädare hos oss. Om vi inte tar chansen att försöka påverka kan vi inte komma och gnälla efteråt, säger de.

Det här sättet att arbeta, ett öppet forum för alla som vill vara med, är ett försök att bredda engagemanget och öka inflytandet för medlemmarna i Jönköpings län. För att ge så många som möjligt en chans att komma är dagen på Ryhov uppdelad i tre pass, förmiddag, eftermiddag och kväll. Tidigare samma vecka har likadana arrangemang hållits i Eksjö och Värnamo.

Nya perspektiv
– Alltför mycket i det traditionella fackliga arbetet har ett uppifrånperspektiv, fackliga ledare som arbetar fram något som medlemmarna sedan får ta ställning till. Vi vill vända på det hela, få medlemmarna att engagera sig och tala om för oss i ledningen vad de vill att vi ska göra, vad de anser är viktigast för dem, säger Joakim Edvinsson, Vårdförbundets ordförande i Jönköping.

Någon dagordning finns inte under träffarna. Det enda som finns är en mening på ett stort blädderblock intill: »Arbetar Vårdförbundet med rätt saker?« I stället bollas frågor och funderingar fram och tillbaka i ringen och alla är aktiva.

Diskussionen startar med vad Vårdförbundet gör, till exempel svårigheten att få tag på någon företrädare (»besvärliga telefontider, varför inte ett 020-nummer?«), uppsökande arbete i skolorna för att underlätta rekryteringen, hur medlemmarna ska kunna bli mer delaktiga i det fackliga arbetet och hur man ska förbättra rekryteringen av biomedicinska analytiker (»kanske genom speciella prao-platser och organiserade studiebesök på arbetsplatserna«).

Samtalet glider sedan över till större och mindre problem som finns på de olika arbetsplatserna: svårigheten att ta rast, attityder gentemot arbetskamrater och patienter, problemet med att få semester och kompledigt samt stressen som gör att många inte känner att de orkar eller hinner med allt de vill.

Totalt kom över 50 medlemmar till de tre öppna husen i Eksjö, Värnamo och Jönköping.

– Jag tycker det är bra, inte minst med tanke på att det är något nytt, säger Joakim Edvinsson.

Resultatet av diskussionerna är en bunt papper med ämnen och frågor som deltagarna tycker att Vårdförbundet i länet ska arbeta med. Utifrån vad medlemmarna tagit upp de här tre dagarna kommer styrelsen i Jönköping att lägga något sorts förslag till årsmötet, kanske en lista på frågor. Sedan är det deltagarna på årsmötet som får prioritera och därmed tala om hur verksamheten ska se ut det kommande året.

Det här sättet att arbeta är en medveten och successiv satsning i Jönköping. Man har använt metoden tidigare på företrädarträffar och i utbildningar.

Ställer krav på styrelsen
– Vi vill få i gång en bättre dialog i avdelningen. Varje medlem har något att tillföra och jag som ordförande vet inte alltid bäst. Samtidigt ställer det stora krav på oss i styrelsen, att visa medlemmarna att det här sättet att arbeta leder någon vart, säger Joakim Edvinsson.

I styrelsen i Jönköping finns olika funderingar på hur man ska gå vidare. Ett sätt kan vara att ha öppna styrelsemöten, och då inte i någon lokal på avdelningsexpeditionen utan någonstans ute i verksamheten. Och med möjligheter för medlemmarna att delta aktivt i diskussionerna.

– Vi måste få en bättre förankring av arbetet bland medlemmarna. Vi har under senare år tappat mycket av den, säger Joakim Edvinsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida