Kombiutbildad kan bli utan legitimation

Vid Hälsohögskolan i Jönköping startade för tre år sedan en ny utbildning där studenterna blir antingen röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker eller bådadera. Men först i höst vet de studenter som valt inriktningen radiologi om de verkligen får legitimation som röntgensjuksköterskor.

11 juni 2001

Inte förrän nu har Hälsohögskolan i Jönköping ansökt hos Högskoleverket om att få ge yrkesexamen för röntgensjuksköterskor. Det är därmed oklart vad som händer med de studenter som valt den nya kombinerade 120-poängsutbildningen i medicinsk bildvetenskap med tyngdpunkt på klinisk fysiologi och radiologi. Fördröjningen beror bland annat på att regeringen i två och ett halvt år har utrett hur röntgensjuksköterskornas utbildning ska se ut. Det blev klart så sent som i mars i år.

Beslutet innebär att de som till sommaren går ut från den nuvarande grundutbildningen för röntgensjuksköterskor får legitimation under övergångsperioden. Vad som ska gälla de studenter som gått på programmet för medicinsk bildvetenskap är mer osäkert. Högskoleverket ska utreda frågan och låta en grupp sakkunniga resa runt till de högskolor som ansökt om examensrätt för röntgensjuksköterskor i enlighet med den nya utbildningen.

Klart till hösten
– Vi kommer att bedöma deras kurs- och utbildningsplaner, lärarkompetens etcetera på plats. Först sedan det arbetet är klart  vet vi vilka högskolor som har rätt att utbilda röntgensjuksköterskor, säger utredare Brita Bergseth vid Högskoleverkets utvärderingsavdelning.

Hon räknar inte med att genomgången blir klar före sommaren.
Förutom Hälsohögskolan i Jönköping har hittills ytterligare sju högskolor/universitet ansökt om att få ge kandidat- och yrkesexamen för röntgensjuksköterskor enligt den nya utbildningen: Luleå, Mitthögskolan, Örebro, Lund, Göteborg, Växjö och Karolinska institutet i Stockholm.

Men kan studenterna som nu går ut från programmet medicinsk bildvetenskap och har inriktat sig på radiologi få jobb på samma villkor som andra röntgensjuksköterskor?

Kan bli underkänd
– Det råder stor brist på röntgensjuksköterskor. Godkänns deras utbildning får de precis som vid andra legitimationsgrundande yrkesutbildningar sin legitimation i efterhand av Socialstyrelsen, säger Brita Bergseth.

Men till skillnad från dem som går ut från nuvarande grundutbildning för röntgensjuksköterskor kan de inte vara säkra på att verkligen få legitimation. De sakkunniga från Högskoleverket kan ju faktiskt underkänna utbildningen.
Sådant har hänt förr.

– Jag tror att arbetsgivarna kommer att tänka efter extra noga innan de anställer dem. Jag vet inte hur de ska lösa det, kanske genom att anställa dem som någon slags ingenjörer, säger ombudsman Kristina Malm Jansson som för Vårdförbundets räkning arbetar med utbildningsfrågor.

Hon har redan från början varit starkt kritisk till den nya utbildningen.

– Jag vidhåller att det inte är bra att mixa två utbildningar som leder fram till två olika reglerade yrken.

Gunilla Björkman, prefekt vid institutionen för naturvetenskap och biomedicin på Hälsohögskolan har en annan åsikt.

– Jag ser det här som en ny utbildning som bättre försöker motsvara framtidens kompetens.

Fram till 1993 hade Hälsohögskolan i Jönköping en utbildning för röntgensjuksköterskor. Men det var svårt att rekrytera studenter och utbildningen lades ned. Med medicinsk bildvetenskap hoppas högskolan kunna bredda yrkesområdet så att det bättre passar studenternas önskemål.

– I framtiden är det tänkt att den ska leda fram till en kandidatexamen, säger Gunilla Björkman.

Själva är studenterna inte speciellt oroliga för sin framtida yrkeskarriär.

– Vad jag vet har samtliga som går ut till sommaren redan jobb ordnade, säger Sanna Karjalainen, ordförande i Hälsohögskolans studentkår.

Sanna Karjalainen har valt att i första hand inrikta sig på klinisk fysiologi. Till jul räknar hon med att ta examen som biomedicinsk analytiker. Tvärtemot Kristina Malm Jansson anser hon att det finns en poäng i att utbildningen kan leda till fram till flera yrken.

– Kanske fortsätter jag att läsa ett halvår radiologi. Då blir jag både biomedicinsk analytiker och röntgensjuksköterska. Det besked jag hittills fått från skolan är att det är fullt möjligt att göra så.

Egen yrkestitel
Men hon är kritisk mot att det i början av utbildningen gavs intryck av att studenterna skulle få en kandidatexamen i medicinsk bildvetenskap eller liknande. Men Hälsohögskolan i Jönköping har inte ansökt om kandidatexamen i ämnet medicinsk bildvetenskap.

– Får vi igenom vår examensansökan för röntgensjuksköterskor har de rätt att kalla sig det. Och de som väljer klinisk fysiologi får kalla sig biomedicinska analytiker. Än så länge. Vi vill att de själva ska komma fram till någon egen yrkestitel, säger Ulla Lindstedt, studierektor för programmet medicinsk bildvetenskap.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida