Kommentarer från Vårdförbundets avdelningar

Erfarenheterna av arbetsvärdering är olika bland Vårdförbundets lokala avdelningar. Där arbetsgivaren inte har bjudit in till samverkan är man mest kritisk.

4 november 2005

Region Skåne: »Vi sa nej till att vara med i en referensgrupp«

I region Skåne startade arbetsvärderingen för tre år sedan. Arbetsgivaren tog fram ett eget arbetsvärderingssystem, och de fackliga organisationerna erbjöds att vara med i en referensgrupp.

– Men vi valde att inte delta eftersom arbetsgivaren inte ville samverka kring vilka värderingar som skulle ligga till grund för valet av metod, förklarar Janet Parmvi, ordförande i avdelning Skåne.

Hur man viktar olika faktorer är detsamma som hur man värderar dem. Arbetsgivaren beslöt till exempel att kunskap är värt 40 procent. Underrubrikerna utbildning och erfarenhet värderades till 28 respektive 12 procent.

– Det innebär att mycket vikt läggs vid utbildningens längd och det tycker vi ger en snäv bild av vad kunskap står för.

Janet Parmvi är inte imponerad av arbetsvärderingens resultat. Den har inte lett till att strukturer har förändrats och hon kallar det en traditionell värdering av yrken som cementerar hierarkier. Så har till exempel verksamhetscheferna delats in i »verksamhetschef läkare« och »verksamhetschef sjuksköterska«. I stället för att värdera uppdraget de har, som är detsamma, så har konsekvensen blivit att sjuksköterskan har fått lägre poäng eftersom hon har en kortare formell utbildning.

Jämtland: »Positivt med pengar utöver löneökningssumman«

Det har tagit två år för landstinget i Jämtland att med en egen modell arbetsvärdera samtliga omkring 4 000 anställda. De fackliga organisationerna inbjöds att delta redan från början. Så är också Kristina Fluur-Hedman en lokal ordförande som är positivt inställd till arbetsvärdering.

? Arbetsgivaren har tagit till sig våra synpunkter, och även om resultatet inte är hundraprocentigt rättvist så är arbetet som har gjorts seriöst, säger hon.

Positivt är också att landstinget har satsat pengar utanför den ordinarie löneökningssumman för att rätta till felaktiga löner. I revisionen 2004 blev Vårdförbundets och Kommunals medlemsgrupper de stora vinnarna.

Men visst har det uppstått konflikter på vägen. Det blev till exempel ett ramaskri när den känslomässiga ansträngningen på en klinik bedömdes som högre än på en annan. Och visst har det dykt upp sådant som kan ifrågasättas. Kristina Fluur-Hedman tycker till exempel inte att omvårdnad har kommit fram tillräckligt tydligt. Och att värdera färdighet ligger snubblande nära att värdera hur man utför sitt arbete.

? Det gäller att hålla tungan rätt i munnen för det är lätt att halka dit på att värdera hur och inte vad man gör. Är det värt allt arbete som har lagts ned på det?

? Svårt att säga. Men vi har haft bra diskussioner om vad som ska lönesättas och sådant som vi inte har vågat ta upp tidigare har kommit upp på bordet.

Kronoberg: »Ingen riktig samverkan«

Vårdförbundet i Kronoberg fick via jämställdhetskommittén veta att arbetsgivaren ville göra en arbetsvärdering. Fast personaldirektören kallar det hellre för en lönekartläggning med genusperspektiv, berättar Carina Hermansson, ordförande i Kronoberg.

? Allt hänger på möjligheten till samverkan, både när det gäller val av metod och diskussioner om vad som är likvärdigt arbete, säger hon.

De fackliga organisationerna har inte bjudits in att delta i den arbetsgrupp som har diskuterat vilket verktyg som ska användas.

Östergötland: »Vi har klumpats ihop«

Landstinget i Östergötland bjöd inte in de fackliga organisationerna att ha någon åsikt om val av arbetsvärderingsmetod. Inte heller om hur faktorerna skulle viktas. När erbjudandet om att delta i en referensgrupp kom tackade Vårdförbundet därför nej. Nu är arbetsvärderingen klar och Kristina Nyström, ordförande i Östergötland, är kritisk. Medlemmarna, som finns inom 19 olika yrken, har pressats in i fem grupper. »En schablonisering«, säger hon om arbetsgivarens indelning i sjuksköterskor, vidareutbildade sjuksköterskor, barnmorskar, vidareutbildade barnmorskor och biomedicinska analytiker.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida