Kommission ska göra vårdyrket populärt

Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall har utsetts att delta i regeringens kommission för framtidens arbetsmarknad inom vård och omsorg.

10 augusti 1998

Under våren har det ena larmet efter det andra hörts om brist på utbildad personal inom vården. På många håll har man svårt att rekrytera sjuksköterskor inom ett flertal specialiteter.

Kraven på att statsmakterna ska göra något åt problemet har förts fram från olika håll. Svaret blev kommissionen, tillsatt i juni efter ett löfte på sen-åren av statsminister Göran Persson.
Ordförande i kommissionen är Margareta Winberg. Som ledamöter har hon till sin hjälp socialminister Margot Wallström, utbildningsminister Carl Tham, inrikesminister Jörgen Andersson, jämställdhetsminister Ulrica Messing samt Karin Karlsson, Landstingsförbundet, Åke Hillman, Kommunförbundet, Anders Milton, Saco, Ylva Thörn, Kommunalarbetarförbundet och Eva Fernvall, Vårdförbundet.

I sin kommentar säger Margareta Winberg att vård- och omsorgsyrkena måste bli attraktivare, bland annat genom att heltidsarbete blir norm och en jämnare könsfördelning.

– Jag ser det här som ett led i arbetet med att återupprätta den gemensamma sektorns anseende och status.

Kommissionen ska först kartlägga rekryteringsbehoven och sedan analysera de villkor som påverkar rekryteringen, till exempel arbetsmiljö, arbetstider och arbetsorganisation.

Därefter ska kommissionen föreslå åtgärder som kan motverka bristsituationen inom vårdyrkena och öka intresset för vårdutbildningarna, samt se över behovet av högre utbildning inom vård och omsorg. Arbetet ska vara klart den sista juli nästa år.

 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida