Kommunala politiker välkomnar statligt bidrag

Kommunpolitiker i Stockholmsområdet välkomnade det bidrag till kompetensutveckling inom äldreomsorgen, som ryms inom Kompetensstegen. Äldreomsorgsminister Ylva Johansson presenterade i dag satsningen för kommunstyrelserna runt Stockholm.

31 januari 2005

Under tre år ska regeringen ge bidrag till kompetensutveckling med omkring en miljard kronor i form av skattelättnader för kommunerna. Ministern understryker att det inte är fråga om att ta över kommunernas ansvar för personalens kompetens, utan mer en möjlighet för kommunerna att driva igenom satsningarna ?större, bättre och snabbare?. Ramarna för vad man kan få bidrag till är vida.

? Det är nödvändigt eftersom det är kommunerna själva som ansvarar för äldreomsorgen, sa Ylva Johansson.

På konferensen med kommunernas politiska ledningar fick hon också viss kritik för att staten på detta sätt lägger sig i kommunala angelägenheter.

? Jag ogillar öronmärkta statsbidrag. Det vore bättre om kommunerna fick resurser utan att behöva lägga ned tid och kraft på att ansöka om bidrag som är kringgärdade av olika bestämmelser, sa Ingela Gardner Sundström (m), ordförande för kommunstyrelsen i Österåker.

Högre bidrag till pressade kommuner

Hon ansåg också att kommuner som i dag har svårt med resurser till äldreomsorgen, till exempel på grund av att invånarna har hög medelålder, borde få möjlighet till högre bidrag. En idé som inte delas av ministern.

? Kommuner som har hållit sig väl framme och som redan har satsat på kompetensutveckling ska inte straffas genom att inte kunna få bidrag inom ramen för Kompetensstegen, sa Ylva Johansson.

Övriga ordförande som tog till orda var positiva till regeringens satsning.

? Vi välkomnar regeringens initiativ. Om vi hade löst kompetensutvecklingen inom äldreomsorgen själva hade inte staten behövt gå in, sa Anders Johansson (s) från Sigtuna kommun.

Ylva Johansson vill satsa på att synliggöra, använda och utveckla personalens kompetens. Hon vill verka för ett eget kompetenssystem inom äldreomsorgen där vårdbiträden kan utbilda sig till experter inom till exempel palliativ vård i hemmet, näringslära eller demensvård.

Ministern vill också ha ett kompetensbevis som ska vara gångbart i alla kommuner. Som ett led i att hitta nya vägar för att synliggöra kompetensen kan ministern också tänka sig att nya yrkestitlar införs inom äldreomsorgen.

Engångssatsningar räcker inte

I den kommitté som ska slå fast vilka riktlinjer som ska gälla för att få bidrag ingår bland annat representanter från fackliga organisationer, Kommun- och landstingsförbundet och Pensionärernas Riksförbund. Vårdförbundets vice ordförande, Anna-Karin Eklund, är förbundets representant.

? I kommittén vill vi att medarbetare, chefer och beställare av vård ska bli mer medvetna om att behovet av kompetens är kontinuerligt. Det räcker inte med engångssatsningar, säger hon.

Satsningen riktar sig främst mot undersköterskor och vårdbiträden. Anna-Karin Eklund tycker att det är bra, men understryker att det är viktigt att även hela vårdteam omfattas av kompetensutvecklingen.

Nu gäller det att vara aktiva ute i kommunerna, säger hon.

? Det krävs aktivitet för att få bidrag och jag vill uppmana våra yrkesgrupper att starta en dialog ute i kommunerna om hur kompetensbehoven ser ut.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida