Kommunala skolor får mest i bidrag till starkare elevhälsa

I år fördelar Skolverket 46 miljoner kronor till skolor runt om i landet som ska anställa fler personal till elevhälsan. Mest pengar går till kommunala skolor.

Vårdfokus har i omgångar skrivit om den nya elevhälsan. Regeringen har beslutat att ett riktat statsbidrag på 625 miljoner kronor ska förstärka elevhälsan på olika sätt, bland annat genom att skolor som anställer fler skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer och skolkuratorer ska kunna få bidrag på 250 000 kronor per heltidstjänst och år i maximalt två år.

Stockholm får mest

Nu står det klart vilka som uppfyller kriterierna för att få pengar.

Av de 46 miljoner som delas ut i år får fristående skolor 5 miljoner. Resten, 41 miljoner kronor, går till kommunala skolor.

Mest pengar får Stockholms stad: 7 462 000 kronor, Malmö stad: 4 505 000 kronor och Botkyrka kommun: 2 300 000 kronor. Minst får Montessori Bjerred ekonomisk förening: 588 kronor.

Betalas ut i november

Skolverket har i urvalet prioriterat de skolor som ska anställa personal längre än ett år liksom de skolor som har en låg personaltäthet.

Totalt sökte 600 skolor bidrag.

Pengarna betalas ut i november. Skolverket gör därefter en uppföljning av hur pengarna har används. Skolor som inte anställt fler personal kan tvingas betala tillbaka.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida