ivo-beslut

Kommuner kritiseras för brist på sjuksköterskor

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, kritiserar 55 kommuner och privata utförare för sin coronahantering på äldreboenden. I många fall handlar det om en brist på sjuksköterskor eller att de haft för stort ansvarsområde.

3 februari 2021

Vårdfokus har tidigare berättat att samtliga regioner kritiseras av Ivo för att inte fullt ut ha säkerställt en individuellt behovsanpassad vård av patienter på särskilda boenden under pandemin. Av de patienter som ingick i Ivos journalgranskning hade 16-22 procent inte fått individuell läkarbedömning. Det fanns även brister som gäller brytpunktssamtal, dokumentation och behandling enligt ordination.

Ivos journalgranskning har nu även lett fram till kritikbeslut riktade till 55 kommuner och privata utförare. Ansvariga har inte säkerställt en tillräcklig bemanning och tillgång till medicinsk utrustning. Brist på omvårdnadspersonal har bland annat resulterat i att det varit svårare än tidigare att sätta in vak när en patient varit döende.

Tillgängligheten till sjuksköterska har varit för låg, enligt Ivo, även med hänsyn tagit till att det pågår en pandemi. Det kan handla om att antalet sjuksköterskor är för få eller att sjuksköterskornas geografiska ansvarsområde varit så stort att det omöjliggjort bedömning av patienters tillstånd på plats på boendena i tillräcklig utsträckning. I andra fall har sjuksköterskor fått direktiv om att avstå besök hos patienter med covid-symtom eller konstaterad smitta.

Av intervjuer med sjuksköterskor framkommer att de i perioder inte hunnit med att dokumentera. Ivo anser att journalföringen måste hålla en högre lägstanivå, även under en pågående pandemi, för att minska risken för undvikbara vårdskador.

Kompetens- och bemanningsbristerna har också inneburit extra svårigheter att tillgodose att patienterna får de insatser och den behandling som läkare ordinerat. Dessa problem är kända sedan tidigare, men de har blivit tydligare i och med pandemin, enligt Ivo.

De kommuner och privata utförare som får kritik ska senast den 15 mars 2021 inkomma med redovisning bland annat om vilka förbättringsåtgärder som genomförs eller planeras för att åtgärda bristerna.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida