Kommunerna måste anställa fler inom sjukvården

För att klara hälso- och sjukvården i kommunerna i framtiden kommer det att krävas fler sjukvårdsspecialister och ett utökat samarbete mellan kommuner och landsting. Det här framgick när Sveriges kommuner och landsting i dag presenterade en rapport om äldreomsorgen.

25 oktober 2005

Om femton år kommer antalet svenskar som är 65 år och äldre att vara en halv miljon fler än i dag. Och även om vi blir friskare kommer det att ställa stora krav på hälso- och sjukvården. Speciellt gäller det en grupp.

– Vi ser en tydlig trend, att allt mer av kommunernas sjukvårdsresurser går till äldre med tunga behov, säger Peter Persson, som är ordförande i socialberedningen inom Sveriges kommuner och landsting och kommunalråd i Jönköping.

Behövs en större samverkan

För att klara den utvecklingen, sa han, krävs en större samverkan mellan kommuner och landsting än i dag. Han menade att sammanslagningen mellan Landstingsförbundet och Kommunförbundet kan göra det lättare.

Ett område där samverkan är viktig är hemsjukvården. I dag finns det många som anser att kommunerna ska ta över den från landstingen.

– Det är ok, där det är lämpligt, men det ska inte finnas något krav att alla kommuner måste göra det, sa Peter Persson.

Som också sa att han är positiv till arbetet med att flytta ut verksamhet från sjukhusen till närvård ute i kommunerna.

Behövs fler sjukvårdsspecialister

Hur allt det här påverkar kommunerna är oklart, men Margareta Spjuth, sektionschef inom Sveriges kommuner och landsting, var tydlig.

– I samband med den stora ökningen av äldre kring 2020 kommer kommunerna att behöva anställa fler sjukvårdsspecialister. Hälso- och sjukvårdsinsatser måste kunna göras på plats.

Både hon och Peter Persson betonade behovet av att arbeta förebyggande. På frågan om vilka tre frågor som då är viktigast svarade Peter Persson:

– Boendet, att var och en ska kunna planera sitt boende så att det fungerar när man blir gammal. En hygglig social tillvaro, att det finns aktiviteter, föreningsliv och engagemang som ger tillfredsställelse. Och att ta ansvar för sin egen livsföring genom bland annat motion.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida