Kommunerna minskar verksamheter som stöder äldre att bo hemma

Kommunernas platser i särskilda boenden minskar, samtidigt som hemtjänsten till de äldre ökar. Men variationerna mellan kommunerna är stora.

22 februari 2006

Det framgår av 2005 års lägesrapport Vård och omsorg om äldre, som Socialstyrelsen presenterade i dag. Vid presskonferensen berättade projektledaren Lennarth Johansson att när särskilda boenden läggs ned minskar även kringresurser som restauranger och dagverksamheter i samma takt.

Socialstyrelsen ifrågasätter om det är en klok politik att dra ned på verksamheter som stöder de äldre som bor kvar i det egna hemmet.

– Det handlar om relativt små kostnader för att erbjuda de äldre social samvaro, god mathållning och motion. Faktorer som har stor betydelse för deras hälsa, sa Christer Neleryd, enhetschef för äldreenheten på Socialstyrelsen.

Socialtjänst och sjukvård måste samarbeta

En viktig brist som Socialstyrelsen påtalar är att huvudmännen inte samverkar tillräckligt. I rapporten betonas att sjukvården och socialtjänsten måste göra det för att kunna ge de äldre en god vård och omsorg.

Äldreomsorgen måste också planeras, följas upp och utvecklas på ett bättre sätt, anser Socialstyrelsen, och poängterar vårdtagarnas och anhörigas medverkan i den processen.

Läkemedelsanvändning brister

Även de äldres läkemedelsanvändning är ett område som behöver förbättras. Där finns fortfarande kvalitetsbrister även om en del åtgärder har vidtagits.

Socialstyrelsen publicerar sedan 2003 årliga lägesrapporter om bland annat äldreomsorg. Läs hela rapporten på www.socialstyrelsen.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida