Kommunikation

Kommunikation

Läkande samtal Karin Dahlberg (red) Liber 2020. www.liber.se

Ibland kan ett samtal vara skillnaden mellan liv och död. Det vittnar specialistsjuksköterskorna Linda Sellin och Lena Wiklund Gustin om i boken Läkande samtal. Med många års erfarenhet från psykiatrisk vård beskriver de en modell som kan underlätta för vårdpersonal att prata med personer som befinner sig i livets ytterkant och plågas av självmordstankar.

I boken får specialistsjuksköterskorna sällskap av kolleger, läkare, psykoterapeuter och en logoped som alla bidrar med egna kapitel. Den inleds med en teoretisk ram och sedan avsnitt med många konkreta råd kring hur samtal kan genomföras inom olika delar av vården.

Här finns något för alla — oavsett om man arbetar inom psykiatrin, öppenvården eller somatiken. Boken vänder sig till sjuksköterskor, barnmorskor, läkare, psykologer och andra som är yrkesverksamma eller under utbildning i vården.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida