Kommunikation

10 januari 2000

Författare Gunilla Jarbro
Titel Hälsokommunikation – en introduktion
126 sidor
Förlag Studentlitteratur 1999
Cirkapris 168 kronor
ISBN 91-4400-854-6

Hur kan man via olika former av kommunikation bidra till bättre hälsa och förhindra att ohälsa uppstår? Det gäller att skaffa sig en fungerande strategi och veta vilka metoder för kommunikation man ska välja i olika situationer. Boken beskriver de olika kommunikationsmetoderna såväl teoretiskt

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida