Kompakt motstånd mot skrotning av lönesystem

Arbetsgivarens förslag att skrota lönesystemet på thoraxkliniken i Umeå kan leda till att många av sjuksköterskorna söker sig därifrån.

Sjukhusledningen har angett två skäl till att thorax speciella lönesystem (ju obekvämare tid man arbetar, desto fler poäng och därmed också högre lön) måste bort: Dels att det är för dyrt, dels att det finns avundsjuka på andra kliniker som inte har samma system.

Förslaget har dock mötts med ett kompakt motstånd från personalen. Vid ett stormöte den 11 maj sas mycket tydligt att man inte accepterar att systemet försvinner eller den lönesänkning detta med största sannolikhet skulle innebära.

Lönesystemfrågan har skapat stor oro på kliniken. Redan nu har runt 25 av de totalt cirka 150 sjuksköterskorna börjat söka sig därifrån, till utbildning och andra jobb, och risken är stor att ännu fler gör det.

Med tanke på bristen på sjuksköterskor, och inte minst iva-utbildade, skulle det bli ett mycket stort avbräck för klinikens verksamhet. Möjligheten att rekrytera nya skulle med stor sannolikhet vara mycket liten.

Avdelningschef sa upp sig
Vid ett möte den 13 maj förklarade klinikchefen Torkel Åberg att sjukhusledningen skulle överlägga och förhandla med Vårdförbundet om lönesystemet och kriterierna för lönesättningen.

Vad det innebär är osäkert, men bland personalen finns en misstro mot honom och på vilken sida han står. Redan före diskussionen om lönesystemet har det varit misstämning på kliniken och man har talat om samarbetssvårigheter mellan ledning och personal.

Så sent som i månadsskiftet april-maj sa en avdelningschef upp sig med en enda motivering: Svårigheter att samarbeta med klinikledningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida