Kompetensutveckling i kommunen

4 augusti 2006

Hur kan strategier för kompetensutveckling i kommunen utvecklas? Det är en av de frågor som ska diskuteras på ett seminarium som Fammi anordnar den 14 september i Stockholm. Det är erfarenheterna från det så kallade K2-projektet som är underlag för seminariet. I K2-projektet har sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster från fyra kommuner deltagit. Rapporten kan hämtas på Fammis hemsida. Sista anmälningsdag är den 1 september. www.fammi.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida