Kompetensutveckling och lön hör ihop

Två projekt på laboratorier i Västmanland och Örebro visar att kompetensutveckling och lönesättning hör ihop. Det är också viktigt att de anställda är med i utvecklingsarbetet.

Både den basmodell för kompetensutveckling som landstinget i Västmanland arbetat fram och den modell för kompetensstegar som nu finns på kliniken för patologi i Örebro har en koppling till lönesättningen. Modellerna har också tagits fram med ett aktivt deltagande av de berörda biomedicinska analytkerna.

Det här kom fram när de i dag presenterades på Vårdförbundets Vårdstämma i Älvsjö utanför Stockholm inför en fullsatt seminariesal.

Även om de båda modellerna arbetats fram var för sig finns det stora likheter. De har tagits fram för att beskriva sambandet mellan kompetens, arbetsuppgifter och lön. I båda pekar man också på behovet av formell  och reell kompetens. Att det finns möjlighet till kompetensutveckling och och ett lönepåslag för det är viktiga faktorer för att behålla och nyrekrytera personal.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida