Komplicerad kärlek

Komplicerad kärlek

Lusten kan finnas kvar hela livet. Men när två demenssjuka personer fattar tycke för varandra, kan situationen bli svår att hantera. ?

4 februari 2015

Varför har ni skrivit den här boken?
?— Inom demensvården uppstår det ibland problem kring sex och sexualitet. Det kan vara en demenssjuk person som upplevs ”tafsa” på personalen, eller svårigheter då den som är sjuk inte minns att hen är gift och påbörjar en relation med en annan. Tyvärr finns det fortfarande många fördomar hos en del personal som gör att de kan ha svårt att hantera situationer professionellt.

?På vilket sätt kan det bli problem??
— Många närstående har inte tillräckligt med kunskap om vad en demenssjukdom kan leda till. Relationer och sex är ju inte det första man börjar prata om den dag den anhörige flyttar in på ett boende, men vi borde bli bättre på att berätta vilka konsekvenser sjukdomen kan få.?

Ska personalen ingripa??
— Vid minsta misstanke om att någon far illa ska personalen ingripa. Men det finns många äldre och medelålders som finner varandra och mår väldigt bra av det. Tyvärr tror jag inte det är vanligt att vi erbjuder dubbelsäng och en skylt med ”Stör ej”.?

Hur ska de förhålla sig gentemot de närstående??
— Vi vet att om en man som är gift inleder en relation med en kvinna så kommer anhöriga förr eller senare att märka det. Men tystnadsplikten gäller, så vi har ingen rätt att informera. Anhöriga vill gärna veta om att det kan hända, men kanske inte precis samma dag den närstående flyttar in. ?

Fakta

Anders vill ha sex. Om kärleksrelatiner och sex inom demensvården
Ola Polmé och Marie Hultén
(Komlitt 2014)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida