Konferens för bättre hälsa

11 april 2005

Nu kan du anmäla dig till konferensen Best practice for better health, som Folkhälsoinstitutet arrangerar i Stockholm 1-4 juni. Teman för konferensen är arbetsliv, hälsofrämjande hälso- och sjukvård samt lokalt och regionalt arbete. Ambitionen är att evidens ska omsättas till praktisk handling. Programmet och anmälan på webbplatsen www.bestpractice2005.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida