Konflikt i Östergötland

En konflikt om synen på facklig tid och hur och när det fackliga arbetet ska utföras har lett till att en mångårig ledamot i styrelsen för Vårdförbundets lokala avdelning i Östergötland hoppat av sin post.

När och hur ska det fackliga arbetet utföras? Vad är kärnan i det fackliga uppdraget? Vilket ansvar har en styrelse tillsammans och varje ledamot för sig? Det är några av de frågor som diskuterats i Östergötland och som försvårat arbetet i styrelsen där det funnits olika åsikter och även motsättningar mellan enskilda ledamöter. I oktober ledde motsättningarna till att den facklige veteranen Ingrid Nilsson hoppade av styrelsearbetet.

För att lösa problemen och få arbetet att fungera igen tog styrelsen hjälp av Vårdförbundet centralt genom vice ordföranden Helena Johanson.

– Styrelsen har inte varit enig om synen på den fackliga tiden. Man har inte heller tillräckligt mycket diskuterat styrelsens gemensamma uppdrag från medlemmarna. Överhuvudtaget har det brustit i kommunikationen inom styrelsen, säger hon.

Helena Johanson betonar att det är en intern konflikt i styrelsen. Hanteringen av den fackliga tiden grundar sig på överenskommelser med arbetsgivaren och därifrån har det inte kommit några klagomål över hur den fackliga tiden (som ju arbetsgivaren betalar) hanterats.

Problemen i styrelsen har blivit offentliga genom artiklar i lokalpressen. Styrelsen redogjorde för det som hänt och händer i ett brev som skickades ut till alla företrädare runt årsskiftet.
Helena Johanson tror att problemen håller på att lösa sig.

– De diskussioner vi haft tror jag kommer att leda till en gemensam syn och jag tycker att det finns stora förutsättningar för ett bra framtida arbete, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida